STELLING

Rijbewijzen moeten gesubsidieerd worden door de overheid