STELLING

Reclame voor alcoholhoudende dranken moet worden verboden