STELLING

Ontwikkelingshulp moet alleen aan lokale bedrijven worden verstrekt