STELLING

Onrechtmatig verkregen bewijs moet worden toegelaten in strafzaken