STELLING

Junkies moeten worden uitgesloten van medische hulp