STELLING

In de onderbouw van de middelbare school moeten jongens en meisjes gescheiden les krijgen