STELLING

Er moet een maatschappelijke dienstplicht worden ingevoerd