STELLING

Eindexamenleerlingen moeten worden vrijgesteld van het volgen van lessen