STELLING

De leeftijdsgrens voor stemmen moet worden verlaagd naar 16 jaar