STELLING

De landbouwsubsidies in Europa moeten worden afgeschaft