STELLING

De koning(in) moet democratisch verkozen worden