STELLING

Bij wetsvoorstellen die minderjarigen raken, moet voortaan aan 100 gelote jongeren goedkeuring worden gevraagd