STELLING

Verantwoordelijkheid voor eerlijke kleding ligt bij de consument