STELLING

Vanaf dag 1 moeten alle asielzoekers taalles krijgen