STELLING

De politie moet voor 50% uit vrouwen bestaan