STELLING

Ouders mogen alleen scheiden als zij dit goed met hun kinderen hebben overlegd