STELLING

Op alle producten die in Nederland worden verkocht moet 20% klimaatbelasting worden geheven