STELLING

Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke rechten voor LHBTI’s in andere landen te bevorderen