STELLING

Het klimaatprobleem wordt het beste opgelost als de overheid zich afzijdig houdt