STELLING

Klassen moeten uit maximaal 10 leerlingen bestaan