STELLING

Een jaarlijks pepernotengevecht moet verplicht worden op scholen