STELLING

Ieder Nederlands gezin moet een vluchteling opvangen