STELLING

Groningen moet onbewoonbaar verklaard worden