STELLING

Gemeentes moeten hulp blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die weigeren het land te verlaten