STELLING

Gemeenten moeten alleen asielzoekers toelaten als inwoners daar per referendum mee instemmen