STELLING

De overheid moet religieuze instellingen sluiten waar extremistisch gedachtegoed openlijk wordt gepredikt