STELLING

Bedreigde diersoorten hoeven niet beschermd te worden