STELLING

Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleving