STELLING

Asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn, moeten een verblijfsvergunning krijgen