STELLING

Artiesten moeten publiekelijk weigeren om op te treden in landen waar homoseksualiteit strafbaar is