Vragen? Bel ons gerust op 035 625 20 51

MBO Debattoernooi

Sinds 2007

MBO Debattoernooi

Missie: overtuigend spreken, zorgvuldig luisteren en nieuwsgierig blijven

Het MBO Debattoernooi wordt al sinds 2007 georganiseerd is een landelijk evenement dat we jaarlijks organiseren en waaraan ieder jaar zo’n 25 teams aan deelnemen. Dit toernooi telt drie debatrondes en één slotdebat tussen de twee beste scholen.
Het MBO Debattoernooi 2020 is gewonnen door Albeda: Gefeliciteerd! De inschrijving voor de editie van 2021 zal in juni openen. Wil je een herinnering ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. 
Heb je vragen over de opzet van het toernooi of over de deelname van jouw school? Neem dan gerust contact op met projectleider Jeroen Konings via konings@debatinstituut.nl of 035 – 625 20 51.
Voor mijn studenten draait deelname aan het MBO Debattoernooi om het opdoen van succeservaringen. Ze willen zelf altijd heel graag meedoen en ik als docent heb er helemaal niets over te zeggen! Het debatteren dwingt studenten om een standpunt in te nemen waar ze het misschien helemaal niet mee eens zijn. Op deze manier leren ze zich verplaatsen in de mening van iemand anders. Daarbij vind ik het belangrijk dat de energie van mbo’ers ingezet kan worden om kennis op te zoeken en om te zetten in argumenten. Ze ervaren dan ineens dat hun energie veel meer waarde krijgt.
Willemien van Heugten, mbo-docent ROC Tilburg
Debatteren is voor iedere student een intellectuele verrijking en biedt de mogelijkheid te excelleren. Het bereidt leerlingen beter voor op de maatschappij, hun eventuele vervolgopleiding en hun latere carrière. Het dwingt studenten om telkens een standpunt in te nemen en te onderbouwen met overtuigende argumenten. Ze worden daardoor gedwongen om actief na te denken over maatschappelijke vraagstukken.
Hennelien Stoorvogel, mbo-docent MBO College Airport

Stelling: “Topvoetballers moeten wereldwijd maximaal 1 miljoen euro per jaar verdienen”

Finalestelling: “Belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven dienen afgebouwd te worden”

Partners

 uu  Fonds21 Adessium   MBO AmersfoortPrins Bernhard Cultuurfonds

Schrijf je in!

De inschrijving voor het MBO Debattoernooi 2020 is gesloten. In juni gaat de inschrijving voor editie 2021 open.

Wil je een herinnering ontvangen wanneer de inschrijving is geopend? Vul dan onderstaand formulier in.


Informatie toernooi 2019

Voorbereiding op school
 • Deelnemers zijn studenten uit alle jaren van het mbo.
 • Iedere opleiding vaardigt max. twee teams van vijf debaters af.
 • Iedere opleiding vaardigt per team ook één student-jurylid af. Het jurypakket voor het student-jurylid download je hier.
 • Deelnemers worden geselecteerd door de begeleidend docent of de debatclub.
 • De voorbereide stellingen komen zes weken voorafgaand aan de toernooidag online.
 • Studenten bereiden debatten inhoudelijk voor en voeren oefendebatten op school.
 • Alle informatie is te vinden in de toernooihandleiding en het wedstrijdreglement (te vinden onder ‘debatvorm’).
 • De toernooitraining duurt 2,5 uur (klokuren, inclusief pauze) en is geschikt voor maximaal twintig studenten.
 • Studenten zonder debatervaring kunnen na de toernooitraining deelnemen aan het toernooi.
 • Voor scholen met ervaren debaters is er een gevorderdentraining.
 • Deelname kost € 125,-. Dit is exclusief de training van € 300,- (plus € 50,-reiskosten voor de trainers) op school.
Tijdens het toernooi
 • Ieder team debatteert op de toernooidag van het landelijke MBO Debattoernooi.
 • De toernooidatum is vrijdag 7 februari 2020 (MBO Amersfoort).
 • Debatten vinden plaats in de speciaal door het debatinstituut ontwikkelde debatvorm (zie de toernooihandleiding).
 • De toernooidag omvat drie debatrondes (twee voorbereid, één improvisatie) + finaledebat tussen de twee beste debatteams.
 • Welke teams voor- of tegenstanders zijn wordt pas vijftien minuten voor de debatronde bekend.
 • De stellingen worden ook vijftien minuten voor de debatronde onthuld. De improvisatiestelling twintig minuten van te voren.
 • De beste twee teams van de debatrondes kwalificeren zich voor het finaledebat aan het einde van de toernooidag.
 • De lunches en reiskosten zijn voor ieders eigen rekening. Houd daar s.v.p. rekening mee.
 • Bij een oneven aantal teams op een toernooidag wordt een reserveteam ingezet, het zogenaamde Sterrenteam. Het Sterrenteam maakt geen kans op prijzen.
Wat kost deelname aan het toernooi?

Deelname aan het MBO Debattoernooi kost € 125,-. Een debattraining kost € 300,- extra (plus € 50,- reiskosten voor de trainers). Reiskosten voor het team, de docenten en supporters om naar de toernooidag te komen, zijn voor rekening van de school. Ook dien je zelf lunch mee te nemen. Houd daar s.v.p. rekening mee.

Hoe plan ik een training in?

Voor alle deelnemende scholen wordt een training geadviseerd, om goed voorbereid aan het MBO Debattoernooi deel te nemen. Wij bieden trainingen aan voor zowel beginnende, als gevorderde debaters. Een training wordt gegeven door een professionele debattrainer van het debatinstituut die naar uw school toekomt. In een ochtend of een middag maken maximaal 25 studenten in ca. 2,5 uur (klokuren, inclusief pauze) kennis met het toernooi en oefenen zij direct met de debatvorm. Vragen? Neem gerust contact op met onze Projectmanagers Trainingen via 035 625 20 51 of stuur een e-mail naar trainingen@debatinstituut.nl om de training in te plannen (het is mogelijk meteen een voorkeursdatum door te geven).

Hoe verloopt de toernooidag?

Het MBO Debattoernooi vindt plaats op vrijdag 7 februari 2020. Twee weken voor het toernooi ontvangt de docent per e-mail de laatste informatie en specifieke programmering van de dag. Ieder team levert vijf debaters en één student-jurylid. Deze studenten gaan met de docent naar de toernooidag. Daar voeren de deelnemende teams drie debatten over verschillende stellingen – waarvan één improvisatiestelling - tegen verschillende tegenstanders. Na elk debat wordt de nieuwe stelling bekendgemaakt in een plenaire zaal. De twee beste teams gaan door naar de grote finale aan het einde van de dag. De winnaar van dit debat mag zich ‘MBO Debatkampioen’ noemen! Moge de beste winnen!

Wanneer ontvang ik informatie van de organisatie?

Op de volgende momenten ontvangen de ingeschreven deelnemers een e-mail van de organisatie:

 • Direct na inschrijving voor het inplannen van een debattraining.
 • 6 weken voor de toernooidag voor de bekendmaking van de debatstellingen.
 • 2 weken voor de toernooidag met de laatste informatie, het gedetailleerde dagprogramma en de oproep om de namen van uw debaters door te geven.
 • In de week na de toernooidag voor foto’s, uitslag en evaluatie.

Mocht u geen e-mailberichten ontvangen hebben, laat dit dan z.s.m. weten aan projectleider Jeroen Konings via telefoonnummer 035-6252051.


Debatvorm

Belangrijkste punten debatvorm
 • De debatten worden gevoerd tussen twee teams: voorstanders (regering) en tegenstanders (oppositie).
 • Beide teams bestaan uit vijf sprekers (aangeduid als 1e voorstander, 1e tegenstander, 2e voorstander etc.), waarvan er een de aanvoerder is.
 • De aanvoerders van elk team krijgen twee minuten om de stelling te verdedigen of aan te vallen (opzetfase).
 • Dan volgt een periode van acht minuten waarin alle debaters van beide teams argumenten aandragen en op elkaar reageren (reactiefase).
 • De debatleider (juryvoorzitter) geeft deelnemers in de reactiefase het woord en zorgt ervoor dat beide teams evenveel aan het woord komen.
 • Het debat wordt afgesloten door een samenvattend betoog van één persoon van twee minuten (conclusiefase). Let op: dit mag niet door debater gedaan worden die ook de opzetbeurt op zich heeft genomen. De tegenstanders beginnen. Vervolgens sluiten de voorstanders het debat af.


Toernooitraining

Om scholen aansluiting te bieden op het uitdagende niveau van het MBO Debattoernooi bieden wij toernooitrainingen aan. Deze intensieve debattraining is geschikt voor maximaal 25 studenten en duurt 2,5 (klok)uur. Deze trainingen worden verzorgd op de deelnemende school.

Wij bieden toernooitrainingen aan voor zowel beginnende, als ervaren groepen. Onze trainers zijn zelf ervaren wedstrijddebaters (en oud-winnaars van het MBO Debattoernooi) en kunnen als geen ander de vaardigheden aanscherpen die het verschil maken op het toernooi.

De planning van toernooitrainingen gebeurt in overleg.  Onze projectmanagers trainingen (bereikbaar via trainingen@debatinstituut.nl) nemen contact op na het aanvragen van een toernooitraining en plannen gezamenlijk met jou de training in.

Wij bieden ook nascholing voor begeleidende docenten; zowel op school als ‘open trainingen’ bij ons op kantoor (voor deze laatste kun je je individueel aanmelden + gratis een collega meenemen!).

Klik hier voor informatie over nascholing


Dagprogramma

Het dagprogramma voor het MBO Debattoernooi 2020 vind je hieronder.

Tijd MBO Debattoernooi 2020
Vanaf 11:30 Inloop teams
12:30 Opening
12:45 Bekendmaking stelling 1 (voorbereid)
13:05 Begin debatten ronde 1
14:00 Bekendmaking stelling 2 (voorbereid)
14:25 Begin debatten ronde 2
15:15 Pauze
15:25 Bekendmaking stelling 3 (improvisatie)
15:50 Begin debatten ronde 3
16:45 Finaleprogramma + finaledebat
17:45 Einde


Locatie

Locatie toernooidag 2020

MBO Amersfoort
De Nieuwe Poort 21, Amersfoort

De routebeschrijving naar het MBO Amersfoort kun je hier downloaden.


Juryleden

De jurering op het MBO Debattoernooi wordt verzorgd door een selecte poule juryleden die speciaal door ons getraind zijn. Vrijwilligers met een bewezen staat van ‘debatdienst’: oud-debaters, debattrainers, ervaren juryleden etc. Door middel van een online module en het organiseren van oefenavonden leiden wij onze juryleden op om debatten zo zorgvuldig mogelijk te jureren. Hierbij ligt de nadruk ook op het geven van feedback, want dat is natuurlijk een kunst op zich.

Meer weten over de jurypoule? Ga dan naar onze jurypagina!

Naar de jurypagina


Stellingen

De stellingen voor het MBO Debattoernooi 2021 zijn nog niet bekend.

Stellingen voorgaande edities (2013 - 2020)
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2020

*Improvisatiestelling

Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2019
 • Partners die evenveel uur per week werken moeten een financiële bonus krijgen van de overheid
 • De Nederlandse Marine moet ervoor zorgen dat vluchtelingen worden tegengehouden op de Middellandse Zee
 • Overal ter wereld mogen meisjes thuis blijven als hun school geen maandverband verstrekt
 • Op Valentijnsdag moet het NOS journaal gevuld worden met nieuws over de liefde*

*Improvisatiestelling

Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2018
 • Vanaf dag 1 moeten alle asielzoekers taalles krijgen
 • Nederland moet alleen ontwikkelingshulp geven aan landen die een deel van het geld investeren in zonnepanelen
 • Je hebt alleen het recht om reacties te plaatsen op sociale media als je zelf regelmatig iets post
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2017
 • Nederland moet de belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven afbouwen
 • Er moet een extra leerjaar komen op de onderbouw van het vmbo
 • De politie moet bij elke staandehouding een stopformulier invullen.
  (Een stopformulier is een formulier waarop agenten moeten aangeven waarom iemand wordt aangehouden en wat zijn/haar nationaliteit is.)
 • Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen mogen maximaal één pagina lang zijn**Improvisatiestelling
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2016
 • Mbo-opleidingen moeten zich geheel richten op het opleiden van vakmensen en bredere vorming achterwege laten
 • Vluchtelingen moeten uitsluitend nog worden opgevangen in de regio van herkomst
 • Gemeenten moeten alleen asielzoekers toelaten als inwoners per referendum daarmee instemmen
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2015
 • Beroepsopleidingen moeten studenten weigeren, zodra het aantal bereikt is waar de arbeidsmarkt om vraagt
 • Gemeentes moeten hulp blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die weigeren het land te verlaten
 • Schoolkantines moeten geheel vegetarisch zijn
 • Minderjarigen moeten alleen in bijzijn van hun ouders junkfood en snoep kunnen kopen
 • Websites die als hebben om mensen die vreemd willen gaan bij elkaar te brengen, moeten verboden worden.**Improvisatiestelling
MBO Debattoernooi 2014
 • Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleving
 • Studenten die slechte cijfers halen moeten minder studiefinanciering krijgen
 • De overheid moet “catfish” – i.e. personen die online relaties aangaan met een valse of misleidende identiteit – opsporen en vervolgen
 • Topvoetballers moeten wereldwijd maximaal 1 miljoen euro per jaar verdienen
MBO Debattoernooi 2013
 • Groepsopdrachten voor een cijfer moeten worden afgeschaft
 • De komst van Oost-Europese arbeiders is goed voor Nederland
 • Onderdak geven aan illegalen moet strafbaar worden
 • Er moet een verbod komen op roddeljournalistiek


Updates

Facebookpagina

Like onze Facebookpage om op de hoogte te blijven van:

 • Uitslagen
 • Toernooifoto’s
 • Debatevenementen
 • Publicaties in de media

Klik hier voor onze officiële Facebook Page


Contact

Jouw naam:

Jouw e-mailadres:

Onderwerp:
Madurodam Basisschool DebattoernooiVMBO DebattoernooiNK Debatteren voor scholieren havo/vwoMBO DebattoernooiLandelijke Onderbouw Debattoernooi

Jouw bericht:

Uw contactpersoon:

Jeroen Konings

Projectleider Debattoernooien
035 625 20 51


Hall of fame

MBO Debattoernooi 2020

Albeda

Duncan van Bregt
Alana de Joode
Illse Radewalt
Leendert Rietveld
Max Oskam

Finalisten:
Zadkine College – team 2

Valentino Visser
Sem Dingenouts
Nika Akemann
Yasmina Akrouh
Christa Nzeyimana
Belis Tekcan

Beste Spreker: Duncan van Bregt – Albeda

MBO Debattoernooi 2019

ROC Tilburg – Zorg en Welzijn

Araxia Martirosjan
Daniek Breedveld
Ferry van Kleef
Rijk van Dobbenburgh
Ruben Christ
Ted Minkels

Finalisten:
ROC Da Vinci College – Dordrecht

Niels Reedijk
Kenny Vleghert
Jona Visser
Jordi Hubers
Elif Safak

Beste Spreker: Ted Minkels – ROC Tilburg

MBO Debattoernooi 2018

ROC Tilburg – Zorg en Welzijn (team 1)

Dirkje van Dijk
Rijk van Dobbenburg
Ferry van Kleef
Ted Minkels
Guus Govers

Finalisten:
ROC Tilburg – Zorg en Welzijn (team 2)

Araxia Martirosjan
Ruben Christ
Daniek Breedveld
Zep Couwenberg
Rocio Platero

Beste Spreker: Dirkje van Dijk – ROC Tilburg

MBO Debattoernooi 2017

ROC Tilburg – Juridisch

Ruud Sannen
Romy Roestenburg
Marvin Ouwenkerk
Anouk van de Sanden
Latoya Stavenga
Faidatu Buhari

Finalisten:
ROC Rijn IJssel Arnhem

Marrit Jansen
Sjoerd Leukfeldt
Joris Gelmers
Els Lammers
Thijs Tempel

Beste Spreker: Sjoerd Leukfeldt – ROC Rijn IJssel Arnhem

MBO Debattoernooi 2016

ROC Tilburg – Zorg en Welzijn

Angus McIntyre
Cathy Couwenberg
Olmer Steegh
Annabel Scheepers
Indra Elings

Finalisten:
Zoomvliet College, Roosendaal

Wesley Looijs
Kenza Machou
Puk Mahieu
Karima Abou el Anouar
Michael Schraauwen

Beste Spreker: Angus McIntyre – ROC Tilburg

MBO Debattoernooi 2015

ROC Rijn IJssel, Arnhem

Walt van den Berg
Severin Heuvelman
Demian van den Bosch
Tiemen Bockting
Donovan Berends

Finalisten:
ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2014

ROC Zadkine, Rotterdam

Eddy Silva
Encho Muzo
Emille Kamsteeg
Hanan El Allati
Mandy Gerrese

Finalisten:
ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2013

ROC Tilburg, Tilburg

Stijn Bindels
Kenan Avsjaloemov
Manon van Loy
Joris Kokke
Gregory Koeiman

Finalisten:
ROC Zadkine West, Rotterdam

MBO Debattoernooi 2012

ROC Tilburg, Tilburg

Stevie Ray
Harrie
Aaike
Kenan
Maarten

Finalisten:
ROC Mondriaan, Den Haag

MBO Debattoernooi 2011

ROC ASA, Amersfoort

Yunus
Stephen
David
Henri
Achraf

MBO Debattoernooi 2010

ROC Tilburg, Tilburg

Rodgairo
Ousama
Jelissa
Loekie
Joël

MBO Debattoernooi 2009

ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2008

ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2007

ROC ASA ICT Academie, Utrecht

Scroll to Top