Schooldebatteren Logo

STELLING

Er moet een robotaccijns worden ingevoerd (op technologie waarbij arbeidsplaatsen verdwijnen)

00:00