Schooldebatteren Logo

STELLING

De landbouwsubsidies in Europa moeten worden afgeschaft

00:00