Schooldebatteren Logo

STELLING

Alleen landen die vrouwenrechten respecteren, hebben recht op ontwikkelingshulp

00:00