Vragen? Bel ons gerust op 035 625 20 51

Op 14 september, de vooravond van Prinsjesdag, vond de finale van de schrijfwedstrijd Pimp de troonrede van ProDemos plaats. Traditiegetrouw leest onze Koning op Prinsjesdag  de troonrede voor met daarin de regeringsplannen voor het komende jaar, maar: wat moet er volgens de deelnemers nou echt veranderen? Daarom stond voor deze schrijfwedstrijd de vraag ‘wat moet er volgens jóu gebeuren?’ centraal. De prijs voor de deelnemer met de winnende troonrede bestond uit de publicatie van zijn of haar troonrede in NRC Next op 16 september en een viprondleiding door de Tweede Kamer, waarbij de troonrede aan verschillende politieke partijen mocht worden toegelicht.

Jury
Vanuit de stichting nam Else van Nieuwkerk plaats in de jury van de schrijfwedstrijd. Dit deed zij vanuit haar rol als directeur omdat de stichting alle initiatieven rondom het betrekken van jongeren bij de democratie en het verbeteren van spreek- en argumentatievaardigheden toejuicht.

Pimp de troonrede Samen met Frans Weisglas (Oud-Tweede Kamervoorzitter) en Erica Meijers (wetenschappelijk bureau De Helling van GroenLinks) vertegenwoordigde Else van Nieuwkerk de vakjury. Onder leiding van eerstgenoemde kwam de driekoppige jury tot het oordeel dat de Zwolse Etje Verhagen met haar troonrede de winnaar was van ‘Pimp de troonrede’. Else van Nieuwkerk prees Verhagen om de statige taal die zij had gekozen, zoals ‘wij leven in een enerverende tijd’ en ‘op het wereldtoneel’. Verhagen haar alternatieve troonrede over het opzetten van een netwerk van geestelijk verzorgers ter vervanging van vroegere religieuze structuren leest u hier.

Voor meer informatie en een uitgebreider verslag van ‘Pimp de troonrede’ van ProDemos: www.prodemos.nl/Nieuws/Winnende-troonrede-over-netwerk-van-geestelijk-verzorgers

Scroll to Top