STELLING

Werknemers in loondienst moeten minimaal eens in de 5 jaar van baan (werkgever) wisselen