STELLING

Kinderen moeten tot hun 16e geloofsneutraal worden opgevoed