STELLING

De verspreiding van sluipwespen moet gestimuleerd worden