STELLING

Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zouden maximaal één pagina lang moeten zijn