STELLING

Het is beter als de verantwoordelijkheid voor anticonceptie enkel bij vrouwen ligt