STELLING

Middelbare scholieren mogen maximaal aan één buitenschoolse activiteit deelnemen