STELLING

Toegelaten asielzoekers moeten zich verplicht vijf jaar vestigen in krimpregio’s