STELLING

De straf voor pestende kinderen moet worden bepaald door leerlingen uit een andere klas