STELLING

Schoolkantines moeten geheel vegetarisch zijn