STELLING

School moet dit jaar verder gaan in de zomervakantie