STELLING

Reclames van grote bedrijven zouden vooraf door een toetsingscommissie moeten worden goedgekeurd