STELLING

Bij rampen zijn dieren even belangrijk om te redden als mensen