STELLING

Politici zouden altijd volledig open moeten zijn over hun gezondheid