STELLING

Iedereen mag vanaf zijn of haar twaalfde de politiek in (passief stemrecht)