STELLING

Het overdragen van een SOA moet strafbaar worden